Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Flores Timur Lebih Baik, Lebih Baik Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Flores Timur

Minggu, 13 September 2015

STAFF PENDIDIK / PENGAJAR MTsN WITIHAMA

                      STAFF  PENDIDIK / PENGAJAR

1.  GURU IPS EKONOMI                   2. GURU BAHASA ARAB
     MUSLI, S.Pd                                       NUR ULFAH, S.Pd.I
     NIP. 198701012011011013                 NIP.198306172011012009
               

 3. GURU SKI                                           4. GURU MATEMATIKA DAN B. INGGRIS
    AZMIYATI EMA GORAN                      AGUSSALIM BEB KEWA, ST
    NIP. -                                                         NIP. -
                       

5. GURU MATEMATIKA                     6. GURU IPS SEGRAFI
    INDRI ARIANI INA DAEN, S.Si          M. KAMIL JAMIL, S.Pd
    198412022011012007                             NIP. -
                       

7. GURU IPA BIOLOGI                        8. GURU AL QU`AN HADIS
    BADARUDIN SYUKUR, S.Pd              SUDARMAWAN, S.Pd.I
    NIP. 198208102011011005                    NIP. 198404062011011008
                      

9. GURU PJOK                                      10. GURU FIKIH
    YASIN JAFAR                                        AISYAH KASMIN, A.Ma
    NIP. -                                                        NIP. -
                          

11. GURU BAHASA INDONESIA      12. GURU BAHASA INGGRI S DAN SBK
      MASITA ALI, S.Pd                                HELTON AMA KITI, SS      
      NIP. -                                                       NIP. -
                         

13. GURU BK  DAN PKN
      ST. AMINAH BELAGA
      NIP. -


Comments
0 Comments

Tidak ada komentar :

Posting Komentar

Cari Blog Ini

News Populer

Wikipedia

Hasil penelusuran

=">